Obecné

Proč dochází k chybě 30333?

Tato chyba je způsobena poškozením vnitřní struktury souborů programu CYPE v důsledku použití uživatelem upravených kopií programu (http://crack.en.cype.com/).
 
Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:

 • Odinstalujte všechny upravené kopie, zejména kopie 2013.a a novějších verzí.
 • Znovu nainstalujte původní program.

Pokud po provedení předchozích kroků problém přetrvává, zašlete e-mail na adresu support@cype.com s uvedením licenčního čísla a pokusíme se problém vyřešit co nejrychleji.

Jak zjistím, kterou verzi programu CYPE používám?

Číslo verze programu lze vidět na dvou místech:
 

 • V hlavní nabídce programu

Použitá verze programu se zobrazí ve spodní části hlavní nabídky programu

 • V části Nápověda

Všechny programy CYPE obsahují možnost Help > About. Výběrem této možnosti se zobrazí okno označující verzi programu
 
Verze programu CYPE jsou identifikovány jako dvě čísla oddělená tečkou nebo pouze jedním číslem, např. 2003.1, 2003.2, 2008.1 nebo 2011. Každá verze má navíc několik revizí nebo oprav, které se zobrazují jako písmena připojená na konec číselného označení verze programu. Tyto revize naznačují, že došlo k opravě v rámci programu nebo byly implementovány nové funkce. Příklady 2003.2.b, 2008.1.c nebo 2011.k.
 
Opravy programu které patří stejné verzi, pro kterou má uživatel licenci, si můžete zdarma stáhnout ze stránky v části ke stažení. Chcete-li nainstalovat novější verzi programu, kontaktujte nás a vyžádejte si aktualizaci programu.   

Mohu projekt upravit pomocí starší verze programu CYPE, než ve které byl projekt vytvořen nebo upraven?

Ne, projekty nelze otevřít v dřívější verzi programu, než je ta, která byla použita k vytvoření nebo úpravě. Když však uživatel otevře projekt, který byl vytvořen v dřívější verzí, program to zjistí a zeptá se, zda má být uložena bezpečná kopie projektu pro původní verzi, takže ji uživatel může znovu otevřít ve starší verzí. Tímto způsobem může uživatel upravovat a pracovat na projektu v novější verzi programu, ale stále má kopii původního projektu.
 
Obecně řečeno, nová reviize nebo oprava neznamená změnu verze programu. Proto lze projekt vytvořený nebo upravený pomocí novější verze otevřít pomocí starší revize stejné verze. Neplatí to ale ve všech případech a výjimečně se může objevit případ, kdy toto nelze provést.

Mohu poslat projekt e-mailem?

Úlohu lze odeslat pomocí File manager umístěného v nabídce File všech programů CYPE. Zde se zobrazí okno, ve kterém lze vybrat úlohy. Proveďte následující kroky:  
 

 • V okně File manager vyhledejte úlohu, která má být odeslána, a označte ji kliknutím myši. Mějte na paměti, že úlohy lze uložit do libovolného adresáře nebo jednotky v systému, a nejen do výchozího adresáře: CYPE Ingenieros\Projects. 
 • Klikněte na Send, umístěné v horní části okna File manager  a objeví se dialogové okno Sending options obsahující možnosti odeslání úlohy nebo komprimování úlohy.    
  • Vyberte možnost Send Job by Electronic Mail, pokud ji chcete odeslat ze stejného počítače. Klikněte na Accept a proces odesílání začne. Objeví se řada dialogových oken, ve kterých můžete vybrat příjemce e-mailu. Program automaticky otevře výchozí softwarový program a zobrazí vybranému příjemci novou zprávu s připojenou komprimovanou úlohou, kde si uživatel může psát i své komentáře.   
  • Pokud chcete odeslat z jiného počítače, vyberte Only Compress Job. Klikněte na Accept a proces komprimace začne a vytvoří se soubor s názvem projektu a příponou .cyp. Je umístěn v adresáři, kde byl projekt vytvořen, ačkoli uživatel může adresář upravit v okně Sending options. V každém případě program informuje uživatele o názvu adresáře, ve kterém je komprimovaná úloha umístěna. Tento soubor musí být přiložen k e-mailu zaslanému z jiného počítače spolu s textem poskytujícím podrobnosti o projektu.     
 • Pokud byl vybraný projekt analyzován (spočten), dvě další možnosti budou v okně Sending options viditelné : Include associated files a Include safety copies. 
  • Pokud je zatržena možnost Include associated files, komprimovaný soubor obsahuje výsledky výpočtů, které ale podstatně zvýší jeho velikost, a v důsledku toho může být zasílání pomalejší. 
  • Pokud je zatržena možnost Include safety copies, bude zaslány také jakékoliv bezpečnostní kopie projektu generovaném programem. 

Při odesílání e-mailu na CYPE nezapomeňte identifikovat své jméno, jméno vlastníka licence programu a uživatelské licenční číslo (viz kontaktní údaje na http://www.cype.com/en/main/contact/).

 

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.