Detekce licenčního klíče

Mám problémy při pokusu o přístup k elektronickým licencím CYPE.
Změňte adresy DNS na adresy společnosti Google.

Zjistili jsme, že někteří uživatelé mají problémy při pokusu o přístup k elektronickým licencím CYPE. Jako dočasné řešení použijte prosím adresy DNS společnosti Google, které jsou velmi bezpečné a vždy fungují.
 
Níže jsou uvedeny kroky, které musíte provést, abyste je mohli změnit v jakémkoli systému Windows:
 

  1. Jděte do průzkumníka Windows, umístěte kurzor na ikonu sítě, a pravým tlačítkem, zvolte Vlastnosti .  
  2. Klikněte na vaše připojení (Připojení); Mohlo by to být Wifi , Ethernet nebo Místní síť. V dialogovém okně, které se otevře, klikněte na tlačítko Vlastnosti .
  3. Vyhledejte „Internet Protocol verze 4 (TCP / IPv4)“ , klikněte na něj (bude zvýrazněno modře) a poté na tlačítko Vlastnosti.
  4. Upravujte pouze adresy serveru DNS, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Mohu používat svá uživatelská licenční oprávnění u programů „BIMserver.center“?

Ano.
 
Programy CYPE stažené z platformy BIMserver.center vyžadují profesionální licenci se stejnými funkcemi, jaké jsou vyžadovány pro programy stažené z oblasti Download na webu CYPE. Stejný program lze stáhnout z obou umístění. Licence k použití získaná z platformy BIMserver.center (která jsou uložena pouze v uživatelském profilu) jsou však nezávislá na licencích fyzických (lokálních nebo síťových klíčů) a elektronických licenčních klíčů, které poskytují přístup k programům stahovaným z oblasti Download na webu CYPE.     
 
Aby uživatelé mohli používat licence „místní fyzická licence“ nebo „elektronický klíč“, s programy staženými z BIMserver.center platformy, byla zavedena funkcionalita: Save my license in BIMserver.center.  
 
Tato možnost je umístěna na panelu „Permissions“, ke kterému se dostanete stisknutím tlačítka s číslem licenčního klíče. Číslo licenčního klíče se nachází v nabídce programu CYPE nebo v panelu „About“ (který je vybrán kliknutím na „Help“ nebo na ikonu zeměkoule v pravém horním rohu obrazovek programu CYPE).

Pokud chcete licenci exportovat, musíte být připojeni ke svému účtu BIMserver.center. Pokud nejste, po stisknutí tlačítka „Save my license in BIMserver.center“ se otevře panel pro připojení k účtu.

Licence uložená na fyzickém síťovém klíči zatím nelze exportovat na BIMserver.center.

Po exportu licence místních fyzických klíčů nebo elektronických klíčů se čísla exportovaných licencí objeví v uživatelském profilu BIMserver.center spolu s moduly získanými na této platformě.

Pokud je licence aktualizována nebo rozšířena, musí být licence znovu nahrána do BIMserver.center, aby byla aktualizována uživatelská oprávnění na této platformě.

Provoz programů CYPE se síťovými a elektronickými licencemi

Přístup k licencím nahraným v uživatelských licencích programu CYPE prostřednictvím sítě se provádí pomocí TCP/IP. Programy CYPE komunikují se serverem pomocí IP adresy a čísla portu.

Server musí být aktivní a na počítači, ke kterému mají klienti přístup.

Programy CYPE komunikují se serverem (IP + port)k získání informací o délce a typu licencí.
 
Chyba se zobrazí, pokud není přístup k serveru, není dostupná síť nebo na serveru nejsou licence.

Pokud se jedná o síťovou licenci:
 
Síťový licenční server bude tyto požadavky sledovat pomocí následujících portů (které lze konfigurovat): ve výchozím nastavení 30333 TCP, 30334 UDP a 30335 TCP. Lze také nakonfigurovat dobu čekání na odezvu a počet pokusů. Všechny počítače uživatelů programu CYPE, které mají přístup k počítači, na kterém je nainstalován síťový licenční server a které mají otevřené všechny nakonfigurované porty, budou mít přístup k licencím v síťové licenci, a budou tedy moci pracovat s programy bez problémů (až do maximálního počtu uživatelů síťové licence).
 
Virtuální privátní síť (VPN) je stabilním pracovním prostředím, pokud je připojení spolehlivé.
 
Pokud se jedná o elektronickou licenci:
 
IP adresy CYPE serverů, které přijímají žádosti klientů, jsou:
 
servidortemporales.cype.es (aktuálně IP 81.47.162.157) a
 
servidortemporales2.cype.es (aktuálně IP 188.85.32.84)
 
Použitý port je 30333 (TCP)
 
Program CYPE nainstalovaný v počítači uživatele bude komunikovat se serverem CYPE za účelem zjištění typu a délky licence. Po potvrzení serverem může uživatel pracovat. V tomto případě lze konfigurovat pouze parametry doba čekání a počet pokusů.
 
Pokud nefunguje připojení nebo není platná licence, nebude možné programy používat.

Pokud je použit proxy server, pak balíčky vrácené serverem budou muset být vedeny k počítači, který čeká na odpověď. Pokud odpověď nebude doručena, nebude možné aplikaci použít.
 
Naváže se spojení mezi programem CYPE a servery CYPE pomocí e-mailu a hesla.
 
Několik licencí může mít stejný e-mail a heslo, takže uživatelé si mohou vybrat, který z nich bude použit.
 
Poslední použitý e-mail a heslo se uloží, tj. pokud nikdo nepoužil licenci od posledního použití, když je počítač zapnutý, automaticky se připojí k této licenci, aniž by bylo nutné znovu zadávat e-mail a heslo.
 
Při použití elektronických licencí je možné využít správce, který může změnit e-mail a hesla licencí. Původní adresy IP lze také omezit, takže i když uživatelé znají heslo, licence nelze použít v jiných počítačích než v počítačích vybraných správcem.
 
Použití programu s Citrixem, terminálovým serverem nebo podobně
 
Jeho provoz je povolen pomocí síťových nebo elektronických licencí. Jinými slovy, pokud klienti mají přístup na server a získají licence, budou mít přístup bez problémů. Uživatelská data jsou uložena v uživatelském profilu, který je jedinečný ve virtuálních počítačích a pro každého uživatele odlišný. Stejný profil nelze na serveru použít pro několik uživatelů současně.

Verze Campus: Připojení ke vzdálenému serveru. Po přístupu k jednomu z mých programů ve verzi Campus se zobrazí chybová zpráva, která mi říká, že se nemůže připojit ke vzdálenému serveru. Jak mohu tento problém vyřešit?

Verze Campus vyžaduje trvalé širokopásmové připojení, aby mohla fungovat. Tato verze programu CYPE byla navržena speciálně pro práci ve veřejných sítích, které fungují na bázi Eduroam (více informací naleznete na stránkách Campus Version). Jedním z těchto předpokladů je záruka, že port 995 je vždy otevřený, což umožňuje, aby se programy CYPE kdykoli spojily se vzdáleným serverem a ověřily tak uživatele.  

Port 995 se obvykle používá k přijímání e-mailů, takže je možné, že některé antivirové programy budou blokovat data programů CYPE odesílaná prostřednictvím tohoto portu, když zjistí, že data neobsahují obvyklé e-mailové kódování.
 
Pokud používáte verzi Campus a CYPE napíše zprávu, že nebylo možné se připojit ke vzdálenému serveru, nejprve zkontrolujte, zda vaše internetové připojení funguje správně. Pokud problém po ověření internetového připojení přetrvává, je možné, že antivirus blokuje komunikaci mezi CYPE a vzdáleným serverem. Chcete-li tento problém vyřešit, deaktivujte analýzu odchozí pošty antiviru. Poté to zkuste znovu spustit verzi Campus.
 
Pokud deaktivace analýzy odchozí pošty vyřešila problém, nezapomeňte jej znovu aktivovat po ukončení vaší relace programu CYPE.
 
Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu CYPE.

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.