Instalace - instrukce

Nemohu nainstalovat některý z programů CYPE na svůj počítač. Když se o to pokusím, operační systém zobrazí zprávu, že se aplikace nemůže spustit. Co můžu dělat?

Pokud při pokusu o instalaci libovolných programů CYPE váš operační systém vyšle chybovou zprávu, že se aplikace nemohla správně spustit, postupujte takto:

  • Přejděte na následující webovou stránku společnosti Microsoft: https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=26347
  • Na stránce Microsoft vyberte odpovídající jazyk a klikněte na „Stáhnout“
  • Stáhněte si jeden z následujících souborů:
    • vcredist_x64.EXE    v případě stažení 64bitové verze programu CYPE
    • vcredist_x86.EXE      v případě stažení 32bitové verze programu CYPE
  • Spusťte stažený soubor
  • Restartujte počítač
  • Nainstalujte programy CYPE

Po zahájení instalace programu si program vyžádá zavření aplikace „BIMserver.center“. Jak jej mohu zavřít?

 
Od verze 2017.a mohou uživatelé instalovat aplikaci „BIMserver.center“. „BIMserver.center“ je služba spravovaná CYPE, která uživatelům umožňuje ukládat, synchronizovat a sdílet soubory projektů BIM. Tato aplikace se otevře jako služba běžící na pozadí při každém spuštění počítače a musí být ukončena, když má být nainstalována jiná verze programu CYPE.
Chcete-li zavřít aplikaci „BIMserver.center“, jednoduše klikněte dvakrát na malý kruh (šedý nebo zelený), který je zobrazen na panelu nástrojů Windows, zavřete dialog, který se objeví, a po zobrazení výzvy, zda má být okno zavřeno, odpovězte ano.
Po dokončení se aplikace „BIMserver.center“ uzavře a může pokračovat instalace programu CYPE.
Pokud je instalace provedena ve verzi 2017.a, nemusí být možné aplikaci zavřít tak, jak je popsáno výše.

V tomto případě může být také možné, že počítač nevydá upozornění na ukončení aplikace „BIMserver.center“ a může se zobrazit chybová zpráva.

Pokud nelze aplikaci „BIMserver.center“ zavřít, jak je popsáno výše (ať už se zobrazí chybová zpráva nebo se objeví jiná zpráva), bude nutné BIMserver.center zavřít pomocí Správce úloh systému Windows. Chcete-li tak učinit, stiskněte současně klávesy Ctrl, Alt a Del a na nové obrazovce vyberte „Start Task Manager“. V dalším dialogovém okně vyberte záložku „Procesy“, poté klikněte na „Zobrazit procesy od všech uživatelů“ a zavřete procesy „bimserv.exe“ a „bimservinst.exe“.
 
Po dokončení těchto procesů ukončete Správce úloh systému Windows a můžete nainstalovat programy CYPE.

Jak nainstalovat jinou verzi programu CYPE, ale stále udržovat aktuální verzi v provozu

Pokud si přejete nainstalovat jinou verzi programu CYPE a stále zachovat verzi, která je aktuálně nainstalována v počítači, musí být nová verze nainstalována na jiný pevný disk nebo na virtuální disk na stejném pevném disku.
 
Před instalací druhé verze na jinou jednotku (fyzickou nebo virtuální) změňte název zástupce na ploše používané pro přístup k CYPE. Pokud ji nezměníte, při instalaci druhé verze bude zástupce přepsán a nebudete mít přístup k aktuální verzi, i když je nainstalována. 

Poté nainstalujte druhou verzi na jiný fyzický pevný disk, na který je nainstalována první verze, nebo na virtuální jednotku. 
 

Když spustím nastavení programu CYPE, počítač přestane reagovat ještě před zahájením procesu a musím jej restartovat

 
Počítač opravdu nereaguje. Pokud máte aktivní antivirový program, zkontroluje všechny CD, které jsou vloženy v počítači, což bude nějakou dobu vyžadovat.
Techničtí pracovníci CYPE tuto dobu meřili na různých počítačích a zjistili zpoždění, které se pohybuje od několika sekund do přibližně 10 minut. Byly však případy, kdy zpoždění trvalo téměř 20 minut.
 

Bude instalační proces rychlejší, pokud deaktivuji antivirový program?

Ano. Deaktivace antiviru eliminuje proces kontroly CD, takže zpoždění při inicializaci procesu instalace zmizí.
Po dokončení instalace nezapomeňte antivirus znovu aktivovat a ponechat jej se stejným nastavením, jaké jste měli dříve. 
 
 

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.