Verze programů

CYPE nabízí čtyři způsoby přístupu ke svým programům: zkušební verze, dočasná verze, verze pro školy a profesionální verze. Zkušební verze (Evaluation) je poskytována zdarma a další tři jsou placené (profesionální verze - Professional, verze pro školy - Campus a dočasná verze - Temporary).
Bezplatná verze (zkušební) je plnohodnotná a má k dispozici všechny moduly, ovšem její použití je časově omezené. Profesionální a dočasná verze mají omezení v dostupnosti modulů, ty závisí na zakoupené licenci.

Profesionální verze - Professional

Verze základní a zároveň nejvyšší, umožňuje neomezené použití v modulech, které si uživatel zakoupil. Profesionální verze vyžaduje, aby měl uživatel licenční klíč, který uživateli poskytuje přístup k zakoupeným programům a modulům. Tento licenční klíč může být fyzický (licenční elektronický klíč ve formě USB klíčenky) nebo virtuální (elektronický licenční klíč).

Fyzický elektronický klíč je odeslán klientovi po zakoupení licence. Jsou v něm zaznamenána všechna licenční oprávnění k použití zakoupených programů a modulů CYPE.

Pomocí elektronické licence má uživatel přístup přes internet (předchozí identifikace osobním jménem a heslem) na server CYPE, kde jsou programy a moduly uloženy. Uživatel musí mít trvalé širokopásmové připojení k internetu.

Zkušební verze - Evaluation

Zkušební verze je přístupná zdarma a doba jejího použití je omezená. Tato verze byla zavedena proto, aby bylo možné programy a jejich vývoj představit profesionálům, kteří dosud programy neznají.

Zkušební verze umožní, aby byly programy používány zdarma po dobu 10 dnů, ne nutně po sobě jdoucích, během nichž lze vyzkoušet všechny možnosti programů. Je vyžadováno trvalé připojení k internetu. I když se 10 dní může zdát jako krátká doba (většina zkušebních verzí ostatních výrobců umožňuje 30 dní používání po instalaci), protože ale nejsou po sobě jdoucí, je to ekvivalent používání programu v průměru jednou týdně po dobu delší dva měsíce. Tato varianta s menším počtem dnů, ale bez omezení absolutního data umožňuje, aby zkoušení programu mohlo probíhat přerušovaně.

Prostřednictvím zkušební verze má CYPE v úmyslu představit své programy stavebním profesionálům, kteří jej dosud nepoužívají jako pracovní nástroj, a to bez jakýchkoli závazků nebo omezení. Důvěřujeme vysokému potenciálu našich programů a jsme si jisti, že velká část těch, kdo si je vyzkouší, zváží možnost zakoupení profesionální verze pro každodenní práci. Zkušební verze také umožňuje našim klientům prokoumat nové verze nebo programy nebo moduly, které doposud nevyzkoušeli.

Verze pro školy - Campus

Verze pro školy je podobná verzi dočasné. Odlišná je ale tím, že byla speciálně navržena pro použití ve veřejných sítích, které fungují na bázi Eduroam (vzdělávací roaming - iniciativa na mezinárodní úrovni k vytvoření jednotného bezpečného prostoru v akademické a vědecké sféře). 

Verze Campus umožňuje používání programů a modulů CYPE v univerzitním prostředí po určitou dobu, obvykle na bázi jednoho semestru. Aby bylo možné programy používat, musí být instalován licenční klíč poskytnutý CYPE a počítač musí být trvale připojen k vysokorychlostnímu internetu. Verze Campus byla vytvořen výhradně pro neprofesionální akademické účely, přičemž jej lze použít ve veřejných sítích prostřednictvím portu 995.

Dočasná verze - Temporary

S touto verzí lze přizpůsobit jak dobu použití programu, tak přístup k jednotlivým modulům. Hlavní účel této verze je pro použití na univerzitách a v jiných vzdělávacích institutích. Může být ale ve specifických případech využit pro běžnou komerční klientelu.
Dočasná verze umožňuje časově limitované použití programů a modulů pomocí přístupového klíče poskytovaného CYPE. Je vyžadováno trvalé připojení k internetu.

Instalační program je univerzální a neexistuje tak speciální instalační program pro každý typ verze. Na typ požadované licence se program zeptá během procesu instalace. Instalační soubor je tedy univerzální, ať už je stažen z webových stránek CYPE nebo je instalace provedena z USB disku.
 

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.