Základní informace

Programy španělské společnosti CYPE pracují s celou řadou národních a mezinárodních norem z oblasti návrhů statiky z železobetonu, válcované oceli, svařované oceli, oceli tvářené za studena, kompozitních, hliníkových a dřevěných konstrukcí odolávajících zatížení gravitačnímu, silou větru, seismickému a zatížení sněhu.

Programy CYPE pro stavebnictví umožňují používat celou řadu norem, které se používají k analýze a navrhování technických zařízení budov (zásobování vodou, kanalizace, klimatizace, solární systémy pro ohřev teplé vody, ochrana před bleskem, osvětlení, rozvody plynu, elektřiny a rozvody telekomunikačních sítí) a k tepelnětechnickým a akustickým výpočtům, generování energetických štítků a řešení požární bezpečnosti objektů.

Mezi normy, které je možné v programech CYPE používat, patří v současnosti platné normy a také normy aktuálně již neplatné, které jsou ale v praxi stále vyžadované, a to buď ke statickým výpočtům stávajících objektů nebo proto, že jsou stále používány v zemích, kde nedošlo k vydání norem nových.

V závislosti na zemi, ve které uživatel získá licenci (nebo pro kterou se konkrétně rozhodne ji zakoupit), se pro každý program aktivují pouze normy odpovídající dané zemi, bez ohledu na jazyk, ve kterém je program nainstalován.

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.